uxn

Varvara Ordinator, written in ANSI C(SDL2)
git clone https://git.eamoncaddigan.net/uxn.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

commit 6e45b5700fdbe18257bbea698ea955de78f82dbd
parent b952a2417b3cd5064c8da86069f3035d872cba99
Author: neauoire <aliceffekt@gmail.com>
Date:   Tue, 19 Dec 2023 10:52:15 -0800

(screen.auto) Added a auto port testing file

Diffstat:
Aprojects/examples/devices/screen.auto.tal | 152+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mprojects/pictures/cyr0cx08.chr | 0
2 files changed, 152 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/projects/examples/devices/screen.auto.tal b/projects/examples/devices/screen.auto.tal @@ -0,0 +1,152 @@ +( All five portraits should look right ) + +|00 @System &vector $2 &wst $1 &rst $1 &eaddr $2 &ecode $1 &pad $1 &r $2 &g $2 &b $2 &debug $1 &halt $1 +|20 @Screen &vector $2 &width $2 &height $2 &auto $1 &pad $1 &x $2 &y $2 &addr $2 &pixel $1 &sprite $1 + +|0100 + ( | size ) + #00a0 .Screen/width DEO2 + #0020 .Screen/height DEO2 + ( | theme ) + #05ae .System/r DEO2 + #0a9f .System/g DEO2 + #097f .System/b DEO2 + ( | normal horizontal ) + #0000 .Screen/x DEO2 + #0000 .Screen/y DEO2 + [ LIT2 35 -Screen/auto ] DEO + ;img-hor .Screen/addr DEO2 + #85 <draw-4times> + ( | normal vertical ) + #0020 .Screen/x DEO2 + #0000 .Screen/y DEO2 + [ LIT2 36 -Screen/auto ] DEO + ;img-ver .Screen/addr DEO2 + #85 <draw-4times> + ( | flipped horizontal ) + #0058 .Screen/x DEO2 + #0000 .Screen/y DEO2 + [ LIT2 36 -Screen/auto ] DEO + ;img-x-flipped .Screen/addr DEO2 + #95 <draw-4times> + ( | flipped vertical ) + #0060 .Screen/x DEO2 + #0018 .Screen/y DEO2 + [ LIT2 36 -Screen/auto ] DEO + ;img-y-flipped .Screen/addr DEO2 + #a5 <draw-4times> + ( | flipped horizontal/vertical ) + #0098 .Screen/x DEO2 + #0018 .Screen/y DEO2 + [ LIT2 36 -Screen/auto ] DEO + ;img-xy-flipped .Screen/addr DEO2 + #b5 <draw-4times> + BRK + +@<draw-4times> ( color -- ) + .Screen/sprite DEOk DEOk DEOk DEO + JMP2r + +@draw-fast ( w h addr* color -- ) + ,&color STR + .Screen/addr DEO2 + SWP #01 SUB #40 SFT #06 ORA .Screen/auto DEO + #00 SWP SUB + &times ( -- ) + [ LIT2 &color $1 -Screen/sprite ] DEO + INC DUP ?&times + POP JMP2r + +( +@|assets ) + +@img-ver [ + 0000 0008 0404 0501 ffff fff7 fbfa f9f9 + 0000 1000 21ff ffff ffff efde 21ff ffff + 2020 0060 f8ff fffc dfdf 9f67 f8ff fffc + 0703 2110 0888 c851 e7fb ddee 76b6 d64d + 0307 0617 172f 080c fbf7 f6e5 e7cf e8ec + ffef 1fff ff1f 0f37 f7ef 1fff 8f07 0733 + fbff ffff fcf8 f3f7 fbf7 fff8 f0f0 f1f1 + d3d7 c783 0100 0040 8bc7 d79b 1d3e 3e5e + 0e06 0301 0101 0505 eef6 fbfd fdfd f9f9 + 7bfb 3fff ffff ffff 3b3b 3fff ffff ffff + f7f7 f7ff fff7 fffb f3ff fff3 fbff ffe3 + c0e0 e0e4 e5e3 c7cf feee eeea e9eb f7cf + 3800 0103 c7ff ffff c6fe fd3b c7ff ffff + ff7f 3f0f a0b8 bebf ff7f 3f5f b1bf bfbf + dfbf fefd fb07 0fdf c387 fefd fb07 efdf + bf7f ffff ffff ffff bf7f ffff ffff ffff ] + +@img-hor [ + 0000 0008 0404 0501 ffff fff7 fbfa f9f9 + 0307 0617 172f 080c fbf7 f6e5 e7cf e8ec + 0e06 0301 0101 0505 eef6 fbfd fdfd f9f9 + 3800 0103 c7ff ffff c6fe fd3b c7ff ffff + 0000 1000 21ff ffff ffff efde 21ff ffff + ffef 1fff ff1f 0f37 f7ef 1fff 8f07 0733 + 7bfb 3fff ffff ffff 3b3b 3fff ffff ffff + ff7f 3f0f a0b8 bebf ff7f 3f5f b1bf bfbf + 2020 0060 f8ff fffc dfdf 9f67 f8ff fffc + fbff ffff fcf8 f3f7 fbf7 fff8 f0f0 f1f1 + f7f7 f7ff fff7 fffb f3ff fff3 fbff ffe3 + dfbf fefd fb07 0fdf c387 fefd fb07 efdf + 0703 2110 0888 c851 e7fb ddee 76b6 d64d + d3d7 c783 0100 0040 8bc7 d79b 1d3e 3e5e + c0e0 e0e4 e5e3 c7cf feee eeea e9eb f7cf + bf7f ffff ffff ffff bf7f ffff ffff ffff ] + +@img-x-flipped [ + e0c0 8408 1011 138a e7df bb77 6e6d 6bb2 + 0404 0006 1fff ff3f fbfb f9e6 1fff ff3f + 0000 0800 84ff ffff ffff f77b 84ff ffff + 0000 0010 2020 a080 ffff ffef df5f 9f9f + cbeb e3c1 8000 0002 d1e3 ebd9 b87c 7c7a + dfff ffff 3f1f cfef dfef ff1f 0f0f 8f8f + fff7 f8ff fff8 f0ec eff7 f8ff f1e0 e0cc + c0e0 60e8 e8f4 1030 dfef 6fa7 e7f3 1737 + 0307 0727 a7c7 e3f3 7f77 7757 97d7 eff3 + efef efff ffef ffdf cfff ffcf dfff ffc7 + dedf fcff ffff ffff dcdc fcff ffff ffff + 7060 c080 8080 a0a0 776f dfbf bfbf 9f9f + fdfe ffff ffff ffff fdfe ffff ffff ffff + fbfd 7fbf dfe0 f0fb c3e1 7fbf dfe0 f7fb + fffe fcf0 051d 7dfd fffe fcfa 8dfd fdfd + 1c00 80c0 e3ff ffff 637f bfdc e3ff ffff ] + +@img-y-flipped [ + ffff ffc7 0301 0038 ffff ffc7 3bfd fec6 + bfbe b8a0 0f3f 7fff bfbf bfb1 5f3f 7fff + df0f 07fb fdfe bfdf dfef 07fb fdfe 87c3 + ffff ffff ffff 7fbf ffff ffff ffff 7fbf + 0505 0101 0103 060e f9f9 fdfd fdfb f6ee + ffff ffff ff3f fb7b ffff ffff ff3f 3b3b + fbff f7ff fff7 f7f7 e3ff fffb f3ff fff3 + cfc7 e3e5 e4e0 e0c0 cff7 ebe9 eaee eefe + 0c08 2f17 1706 0703 ece8 cfe7 e5f6 f7fb + 370f 1fff ff1f efff 3307 078f ff1f eff7 + f7f3 f8fc ffff fffb f1f1 f0f0 f8ff f7fb + 4000 0001 83c7 d7d3 5e3e 3e1d 9bd7 c78b + 0105 0404 0800 0000 f9f9 fafb f7ff ffff + ffff ff21 0010 0000 ffff ff21 deef ffff + fcff fff8 6000 2020 fcff fff8 679f dfdf + 51c8 8808 1021 0307 4dd6 b676 eedd fbe7 ] + +@img-xy-flipped [ + ffff ffff ffff fefd ffff ffff ffff fefd + fbf0 e0df bf7f fdfb fbf7 e0df bf7f e1c3 + fd7d 1d05 f0fc feff fdfd fd8d fafc feff + ffff ffe3 c080 001c ffff ffe3 dcbf 7f63 + f3e3 c7a7 2707 0703 f3ef d797 5777 777f + dfff efff ffef efef c7ff ffdf cfff ffcf + ffff ffff fffc dfde ffff ffff fffc dcdc + a0a0 8080 80c0 6070 9f9f bfbf bfdf 6f77 + 0200 0080 c1e3 ebcb 7a7c 7cb8 d9eb e3d1 + efcf 1f3f ffff ffdf 8f8f 0f0f 1fff efdf + ecf0 f8ff fff8 f7ff cce0 e0f1 fff8 f7ef + 3010 f4e8 e860 e0c0 3717 f3e7 a76f efdf + 8a13 1110 0884 c0e0 b26b 6d6e 77bb dfe7 + 3fff ff1f 0600 0404 3fff ff1f e6f9 fbfb + ffff ff84 0008 0000 ffff ff84 7bf7 ffff + 80a0 2020 1000 0000 9f9f 5fdf efff ffff ] + diff --git a/projects/pictures/cyr0cx08.chr b/projects/pictures/cyr0cx08.chr Binary files differ.